این تصاویر به تازگی به دست من رسیده است و دقیقا نمی دانم کجاست

 

+ نوشته شده توسط * صادق R در چهارشنبه 28 بهمن1388 و ساعت 0:16 |